Anmeldelser

Anmeldelse i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 oktober 2016

DUNKEL FORTID

 

 
   


Lucy Ludvigsen: Hun var en anden. Forlaget Bøger og kunst 2016. 212 sider, kr. 200.

Normalt bliver romaner ikke anmeldt i Tidsskrift for Psykoterapi. Når der gøres en undtagelse denne gang, er det dels, fordi der er lidt plads til overs, og dels, fordi forfatteren er psykoterapeut MPF, og dels, fordi psykoterapi indgår i handlingen. Men det er ikke mindst, fordi an- melderen har glædet sig ved læsningen af bogen.

 

Forfatteren, Lucy Ludvigsen, er familie- terapeut og kunstterapeut og fortæller, at hun gang på gang er blevet stillet over for spørgsmålet om, hvad kunstterapi egentlig er for noget. På den baggrund har hun skrevet romanen, hvor hun har gjort kunstterapi til en medspiller i handlingen.

 

Bogens ene hovedperson er en 42-årig kunstner. Hun er succesrig med sin kunst, har gode venner og får i løbet af bogen en dejlig kæreste, men har spise- problemer og problemer med forholdet til sin mor samt en voldsom vrede, hun ikke kan forstå. Den anden hovedperson er en nogle år ældre tidligere misbruger, opvokset hos en psykisk syg mor og med problemer med tilknytning.

 

I løbet af handlingen, som for en stor del udspiller sig i et kunstnermiljø, afdæk- kes deres fortid og deres fælles skæbner.

 

Sproget i romanen er letløbende, dialogen levende, miljøet godt beskrevet og bogens opbygning spændende. Man bliver umiddelbart interesseret i at følge personerne og få indblik i den fortid, der efterhånden toner frem.

 

Lucy Ludvigsen udgav i 2011 bogen På den forkerte side om at være lesbisk i 1960’erne, anmeldt i Psykoterapeuten nr. 3 2011.

Susanne van Deurs

Psykoterapeut MPF

 

 

TIDSSKRIFT for PS YKOTERAPI ·  N R . 3  · OKTOBER 2016

Anmeldelse fra Michael Svennevig

"Hun var en anden" gav mig mange tanker og ideer undervejs. Det er en flot konstruktion, der holder handlingen sammen. Personer lever og deres livsforløb knyttes overraskende sammen, hvilket resulterer i en spændende opbygget roman med rystende indledende og afsluttende erindringsbilleder. Beskrivelserne fra de forskellige kunstterapeutiske forløb indgår organisk i handlingen. Der var mange genkendelsespunkter i fortællingen og bogen 2. halvdel læste jeg med våde øjne. Jeg kunne godt ønske mig et mere elastisk sprog, for det virker måske lidt for nøgternt og enstrenget, men alligevel lykkes det at folde en meget kompliceret fortælling ud ganske overbevisende. Det er en meget fin og nødvendig roman.

Michael Svennevig forfatter medlem af Forfatterforeningen